FAQ

 

Veelgestelde vragen bedrijfsfitness:

 • Hoe hoog is mijn voordeel op de abonnementskosten?
  Het belastingvoordeel voor de medewerker is gelijk aan het percentage loonbelasting dat hij of zij afdraagt. In de meeste gevallen ligt dit percentage tussen de 40% en 49,5%

 

 • Wat is de uiterlijke aanmelddatum?
  De uiterlijke aanmelddatum is de 20e van elke maand. Je bedrijfsfitness abonnement zal dan op de 1e van de opvolgende maand van start gaan, mits je werkgever je aanvraag heeft goedgekeurd. Een aanmelding na de 20e zal een maand later van start gaan.

 

 • Ik sport al bij een van de aangeboden sportlocaties. Wat nu?
  Sport je al bij de sportlocaties naar keuze dan kun je dit aan het einde van het aanmeldingstraject aanvinken (reeds lid), jouw huidig abonnement wordt dan automatisch omgezet in een bedrijfsfitnessabonnement zodat ook jij direct van het voordeel kunt gaan genieten. Je hoeft in dat geval eventuele inschrijf- en/of administratiekosten niet nogmaals op de sportlocatie te voldoen. 
  LET OP: er gaat een nieuwe contract vaste periode van start nadat je huidig abonnement is omgezet naar een bedrijfsfitness abonnement.

 

 • Worden de eenmalige inschrijf- en/of administratiekosten van de sportlocatie via mijn salaris ingehouden?
  Nee, deze additionele kosten dien je rechtstreeks bij de sportlocatie te voldoen

 

 • Mijn sportlocatie heeft een actietarief, kan ik dat meenemen als ik overstap?
  Particuliere kortingen en/of acties komen te vervallen wanneer je een bedrijfsfitnessabonnement afsluit. Maar met tussenkomst van jouw werkgever profiteer je altijd van een fikse korting en doorlopende korting! In de meeste gevallen is deze korting zelfs hoger.

 

 • Ik heb al vooruit betaald aan mijn sportschool, krijg ik het reeds betaalde bedrag terug als ik overstap?
  Jouw sportlocatie ontvangt een aanmeldbevestiging en zal het bedrag dat je privé teveel hebt betaald aan je restitueren. 

 

 • Ik heb me aangemeld en nu?
  Nadat jouw aanmelding succesvol is verwerkt, ontvang je een tijdelijke aanmeldbevestiging. Zodra de werkgever je aanvraag heeft beoordeeld en verwerkt (voor akkoord) ontvang je per mail de definitieve aanmeldbevestiging. Ook de sportlocatie ontvangt na goedkeuring van je werkgever de bevestiging van jouw bedrijfsfitness aanmelding.

 

 • Kan ik te allen tijde mijn abonnement stopzetten?
  Nee, je bent een abonnement aangegaan voor een contract vaste periode. Je kan dan niet opzeggen. Na deze contract vaste periode is het mogelijk je abonnement maandelijks op te zeggen. Bij het opzeggen van je abonnement moet je rekening houden met 1 volledige kalendermaand opzegtermijn. Je abonnement wordt beëindigd op de laatste kalenderdag van de maand.

 

 

 • Kan ik mijn abonnement opzeggen als de sportlocatie haar tarieven verhoogt?
  Nee, de tarieven mogen jaarlijks door de sportlocatie worden geïndexeerd (CBS indexering)

 

 • Ik heb mijn bedrijfsfitnessabonnement opgezegd bij de sportlocatie, is mijn abonnement nu beëindigd?
  Nee, een opzegging dien je altijd bij benVitaal door te geven. Enkel bij een ontvangen bevestiging van benVitaal is je abonnement definitief beëindigd. Een opzegging die bij de sportlocatie kenbaar is gemaakt, verwerkt en bevestigd wordt niet met terugwerkende kracht door benVitaal verwerkt.

 

 • Mijn contract vaste periode van mijn bedrijfsfitness abonnement loopt binnenkort af, moet ik me opnieuw inschrijven?
  Nee, je bedrijfsfitness abonnement wordt automatisch verlengt. Je abonnement is vanaf dat moment maandelijks opzegbaar met 1 kalendermaand opzegmaand.

 

 • Wat gebeurt er met mijn abonnement als ik uit dienst ga?
  Als je uit dienst gaat wordt je bedrijfsfitness abonnement beëindigd op de laatste dag van de kalendermaand. Je ontvangt van BenVitaal informatie over de mogelijkheden om je abonnement om te zetten naar een Fit met Korting abonnement. Na omzetting ontvang je maandelijks een korting op het abonnementstarief. De voorwaarden om je abonnement om te kunnen zetten is dat jouw sportlocatie deze Fit met Korting tarieven bij benVitaal aanbiedt. Is dit niet het geval dan zet je zelf het abonnement voort bij jouw sportlocatie.

 

 • Kan ik mijn abonnement tijdelijk stopzetten?
  Ja dat kan bij zwangerschap, ziekte of verblijf in buitenland. De maximale termijn is 6 maanden. Opschorten wegens vakantie is niet mogelijk. De einddatum van je contract wordt opgeschoven met de duur van de opschorting. Een opschorting kan niet met terugwerkende kracht ingaan. Je kunt een verzoek indienen via bedrijfsfitness@benvitaal.nl Vergeet niet een zwangerschapsverklaring bij te voegen of een medische verklaring. Je mag de vertrouwelijke gegevens onleesbaar maken.

 

 • Kan ik mijn abonnement wijzigen?
  Ja een upgrade is altijd mogelijk! Een downgrade kan enkel wanneer jouw contract vaste periode is verstreken of wanneer de sportlocatie akkoord gaat met de downgrade. Je dient dan rekening te houden met een nieuwe vaste contractperiode.

 

 • Kan ik overstappen naar een andere sportlocatie?
  Ja dat kan na je contract vaste periode. Houdt rekening met de volledige kalendermaand opzegtermijn. Om over te stappen naar een andere sportlocatie kan je een verzoek indien via bedrijfsfitness@benvitaal.nl

 

 • Kunnen mijn partner/kinderen ook gebruik maken van deze regeling?
  Gezinsleden kunnen niet samen met jou gebruik maken van een bedrijfsfitness abonnement. Ook het afsluiten van een gezinsabonnement is in de bedrijfsfitness variant is niet mogelijk. Je gezinsleden kunnen wel gebruik maken van een Fit met Korting abonnement. Voor meer informatie kan je een mail sturen naar bedrijfsfitness@benvitaal.nl

 

 • Heeft de inhouding van de abonnementskosten via mijn loonstrook ook nadelen?
  Bij verlaging van het brutosalaris kunnen onderstaande gevolgen optreden als gevolg van deelname aan bedrijfsfitness:

  Een verlaging van het loon in het kader van de sociale verzekeringswet zoals WIA en WW.
  Een verlaging van de grondslag voor de berekening van de diensttijdvrijstelling.
  Mogelijk een verlaging van de grondslag voor de berekening van het pensioen en de uitdien hoofde verschuldigde premies; dit is afhankelijk van de wijze waarop de pensioengrondslag wordt vastgesteld. Onder voorwaarden is het mogelijk geen verlaging van de pensioengrondslag te realiseren. Voor meer informatie verwijzen wij naar de belastingdienst.
  Een verlaging van het inkomen in het kader van inkomensafhankelijke subsidies zoals huurtoeslag/ tegemoetkoming in studiekosten.
  Een verlaging van de grondslag voor vakantiegeld.