Privacybeleid benVitaal

Privacybeleid benVitaal
Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt benVitaal alleen voor het doel waarmee je ze hebt achtergelaten tevens geef je toestemming aan benVitaal deze gegevens te verwerken en te gebruiken. benVitaal gebruikt je persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn. Bij deelname aan een van de diensten van benVitaal geef je ons toestemming om je persoonlijke gegevens tot twee jaar na beëindiging van het abonnement te bewaren. Deze toestemming en bewaartermijn zijn vastgelegd in het Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens. In het algemeen worden persoonsgegevens bewaart tot 2 jaar nadat er geen gebruik wordt gemaakt van een dienst van benVitaal. In sommige situaties legt de wet- en regelgeving een langere bewaartermijn op.

Welke gegevens verwerkt benVitaal

Persoonsgegevens:

als je je aanmeldt aan een benVitaal programma, een abonnement afsluit, of contact met ons opneemt, verwerkt benVitaal je persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot jou persoonlijk zoals je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, bankrekeningnummer, e-mailadres en geboortedatum.

Vitaliteitsgegevens: 

als je deelneemt aan een benVitaal programma, verwerkt benVitaal gegevens die verband houden met dit programma. Vitaliteitsgegevens kunnen zijn, afhankelijk van het programma, gewicht, lengte, spierkracht,eet- en drinkgewoonten.

De achtergelaten gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Als je jouw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen, dan kun je een verzoek bij ons indienen door een e-mail te sturen naar info@benvitaal.nl

Cookies
Bij een bezoek aan deze website maakt jouw browser een cookie aan. Dit is een klein bestandje dat op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. De website kan je door een cookie bij je eerstvolgende bezoek bijvoorbeeld herkennen. Een cookie van deze website bevat geen tot personen herleidbare gegevens. Van deze cookies wordt geen commercieel gebruik gemaakt. Wil je geen cookies accepteren, dan heb je altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in jouw browser (door in de browser 'cookies off' in te stellen). Als je cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kan maken.